- jälkeläistilastojen lukuohjeet -

 

Urosten jälkeläistilastot
Urosten jälkeläistilastoon on koottu kaikki urokset, joilla vuoden 2008 loppuun mennessä on vähintään 8 (pitkäkarvaiset) tai 6 (lyhytkarvaiset) luonnetestattua jälkeläistä. Tilastoja varten luonnetestien osa-alueista saadut arvosanat on skaalattu siten, että kunkin osa-alueen arvosanalle on annettu vastine numeroista 1 - 6. Numero 1 tarkoittaa testattavan ominaisuuden heikointa tasoa ja numero 6 puolestaan kyseisen ominaisuuden voimakkainta tasoa. Alla olevassa taulukossa eri osa-alueiden arvosanat vastineineen:
Luonnetestin arvosana Vastine
Toimintakyky  
+3 Erittäin suuri 6
+2 Suuri 5
+1 Kohtuullinen 4
-1 Pieni 3
-2 Riittämätön 2
-3 Toimintakyvytön 1
     
Terävyys  
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 3
+2 Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 5
+1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 1
-1 Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 2
-2 Kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 4
-3 Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 6
     
Puolustushalu  
+3 Kohtuullinen, hillitty 3
+2 Suuri, hillitty 4
+1 Pieni 2
-1 Haluton 1
-2 Erittäin suuri 5
-3 Hillitsemätön 6
     
Taisteluhalu  
+3 Suuri 5
+2 Kohtuullinen 4
+1 Erittäin suuri 6
-1 Pieni 3
-2 Riittämätön 2
-3 Haluton 1
     
Hermorakenne  
+3 Rauhallinen ja varma 6
+2 Suhteellisen rauhallinen 5
+1 Hieman rauhaton 4
-1 Vähän hermostunut 3
-2 Hermostunut 2
-3 Erittäin hermostunut 1
     
Temperamentti  
+3 Vilkas 5
+2 Kohtuullisen vilkas 4
+1 Erittäin vilkas 6
-1   3
   a Häiritsevän vilkas
   b Hieman välinpitämätön
   c Impulsiivinen  
-2 Välinpitämätön 2
-3 Apaattinen 1
     
Kovuus  
+3 Kohtuullisen kova 4
+2 Kova 5
+1 Hieman pehmeä 3
-1 Erittäin kova 6
-2 Pehmeä 2
-3 Erittäin pehmeä 1
     
Luoksepäästävyys  
+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 6
+2 5
   a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen  
   b Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen  
+1 Mielistelevä 4
-1 Selvästi pidättyväinen 3
-2 Hyökkäävä 2
-3 Salakavala 1
Näin skaalaamalla saadut ominaisuuksien voimakkuudet on kunkin uroksen jälkeläisten keskiarvojen osalta esitetty diagrammeilla, joihin on piirretty myös kaikkien testattujen collieiden ominaisuuksien keskiarvot (sininen käyrä). Arvioitavan uroksen jälkeläisten keskiarvo on piirretty punaisella värillä. Lisäksi diagrammeihin on merkitty ominaisuuksien ns. ideaalialue (harmaa alue), joka muodostuu siten, että ideaalialueen ylä- ja alarajat on muodostettu SCY:n jalostuksen tavoiteohjelmassa määriteltyjen luonnetesti-ideaalien mukaisesti:
Ideaalialueen yläraja Ideaalialueen alaraja
           
Toimintakyky +2 Suuri +1 Kohtuullinen
Terävyys +3 Kohtuullinen ilman jj hyökkäyshalua   +1 Pieni ilman jj hyökkäyshalua
Puolustushalu +3 Kohtuullinen, hillitty +1 Pieni, hillitty
Taisteluhalu +3 Suuri +2 Kohtuullinen
Hermorakenne +2 Suhteellisen rauhallinen +1 Hieman rauhaton
Temperamentti +3 Vilkas +2 Kohtuullisen vilkas
Kovuus +3 Kohtuullisen kova +1 Hieman pehmeä
Luoksepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin   +2 Luoksepäästävä, aavistuksen/hieman pidättyväinen
 
Huomaa lisäksi, että mikäli uroksen jälkeläisten joukossa on luonnetestin keskeyttäneitä koiria (joiden eri osa-alueita ei siis ole arvosteltu), ei näiden koirien tuloksia ole huomioitu laskennassa. Tämä on keskiarvojen kannalta hieman harhaanjohtavaa. Keskeyttäneiden jälkeläisten lukumäärä on kerrottu kunkin uroksen tietojen yhteydessä. Tulokset ja vertailut eivät siis ole absoluuttisia totuuksia, vaan ainoastaan suuntaa-antavia.