Luonnetestitietokantoihin on koottu suomalaisten collieiden luonnetestitiedot vuosilta 1979 - 2010. Tiedot perustuvat Palveluskoirat -lehdessä julkaistuun aineistoon sekä Jorma Lankisen kaikki rodut käsittävään luonnetestitietokantaan (www.dogsports-online.com/lte/). Mahdollisista virheistä tai teknisistä ongelmista pyydetään ilmoittamaan ylläpitäjälle sähköpostilla: maarit(at)aktiivicolliet.net.
 
Tietokantaa ylläpidetään päivittämällä luonnetestitulokset viimeisimmästä Palveluskoirat -lehdestä.
 
Tietokannan rakenteen ja käyttöliittymät on toteuttanut Riitta Lindström, jolle kuuluu suuri kiitos Suomen taatusti monipuolisimman luonnetestitietokannan rakentamisesta!
 
Tietokannasta voi tehdä hakuja useilla tavoilla. Tietokannan etusivulla näkyvät listattuina kaikkien testattujen collieiden tulokset. Tietyn koiran yksityiskohtaiset tiedot voi hakea valitsemalla 'Haettavat tulokset' -vaihtoehdoista 'Koirien omat tulokset' ja syöttämällä hakuruutuun koiran nimen tai minkä tahansa merkkijonon, joka koiran nimessä esiintyy. Vastaavasti 'Haettavat tulokset' -vaihtoehdoista voidaan valita näytettäviksi kyseisen koiran jälkeläisten tulokset, 2. polven jälkeläistulokset (joissa kyseinen koira on siis isoäitinä tai isoisänä) sekä koiran kasvattajan kaikkien kasvattien tulokset. Viimeisessä vaihtoehdossa tulee hakuruutuun syöttää kasvattajan kennelnimi tai sen osa.
 
Etusivulta voi myös siirtyä suoraan tarkennettuun hakuun, jossa koiria voidaan hakea useiden eri kriteerien avulla. Jos esimerkiksi halutaan hakea listaus pitkäkarvaisista soopelinvärisistä uroksista, joiden toimintakyky on +2 ja taistelutahto +2 tai parempi, tämä voidaan tehdä valitsemalla tarkennetussa haussa kyseiset kriteerit. Listausta voidaan lisäksi rajata valitsemalla tietty tuomari ja/tai tietyt luonnetestipäivämäärät. (Huomaa kuitenkin, että värin perusteella voidaan hakea ainoastaan koiria, jotka on rekisteröity v. 1998 tai sen jälkeen.) Avautuvan tulostaulukon sarakkeet voi järjestää nousevaan tai laskevaan järjestykseen sarakkeen otsikkoa klikkaamalla. Tulostaulukon tietyn koiran tarkemmat tiedot (mm. vanhempien ja sisarusten lt-tulokset) saa näkyviin klikkaamalla koiran nimeä. Koirakohtaisista tiedoista pääsee hakemaan mm. koiran jälkeläistuloksia.
 
Jälkeläis-, sisarus- ja kasvattajalistauksissa alimmalle riville on laskettu listauksen koirien keskiarvot ns. skaalatuista arvosanoista ja verrattu niitä rodun kaikkien testattujen koirien skaalattujen arvosanojen keskiarvoihin. Skaalatut arvosanat on muodostettu siten, että kunkin osa-alueen arvosanalle (luonnetestissä -3...+3) on annettu vastine asteikolta 1...6 siten, että numero 1 tarkoittaa ominaisuuden heikointa tasoa ja vastaavasti numero 6 kyseisen ominaisuuden voimakkainta tasoa. Alla olevassa taulukossa eri osa-alueiden arvosanat vastineineen:
 
Luonnetestin arvosana Vastine
     
Toimintakyky  
+3 Erittäin suuri 6
+2 Suuri 5
+1 Kohtuullinen 4
-1 Pieni 3
-2 Riittämätön 2
-3 Toimintakyvytön 1
   
Terävyys  
+3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 3
+2 Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 5
+1 Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua 1
-1 Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 2
-2 Kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 4
-3 Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin 6
   
Puolustushalu  
+3 Kohtuullinen, hillitty 3
+2 Suuri, hillitty 4
+1 Pieni 2
-1 Haluton 1
-2 Erittäin suuri 5
-3 Hillitsemätön 6
   
Taisteluhalu  
+3 Suuri 5
+2 Kohtuullinen 4
+1 Erittäin suuri 6
-1 Pieni 3
-2 Riittämätön 2
-3 Haluton 1
   
Hermorakenne  
+3 Rauhallinen ja varma 6
+2 Suhteellisen rauhallinen 5
+1 Hieman rauhaton 4
-1 Vähän hermostunut 3
-2 Hermostunut 2
-3 Erittäin hermostunut 1
   
Temperamentti  
+3 Vilkas 5
+2 Kohtuullisen vilkas 4
+1 Erittäin vilkas 6
-1   3
  a Häiritsevän vilkas  
  b Hieman välinpitämätön  
  c Impulsiivinen  
-2 Välinpitämätön 2
-3 Apaattinen 1
   
Kovuus  
+3 Kohtuullisen kova 4
+2 Kova 5
+1 Hieman pehmeä 3
-1 Erittäin kova 6
-2 Pehmeä 2
-3 Erittäin pehmeä 1
   
Luoksepäästävyys  
+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 6
+2   5
  a Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen  
  b Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen  
+1 Mielistelevä 4
-1 Selvästi pidättyväinen 3
-2 Hyökkäävä 2
-3 Salakavala 1
   
   
Mikäli Sinulla on kysyttävää luonnetestitietokannasta tai siinä esitetyistä tuloksista, lähetä sähköpostia Riitalle: riitta.lindstrom(at)aktiivicolliet.net tai Maaritille: maarit(at)aktiivicolliet.net.
 
Tilastoja ja yhteenvetoja vuosien 1980-2008 aikana testattujen collieiden tuloksista on päivitetty tämän luonnetestitietokannan 'Yleiset tilastot' -linkin alle. Yksilötason tietoa pitkä- ja lyhytkarvaisten collieiden luonnetestituloksista (mm. jalostukseen käytettyjen urosten jälkeläisvertailuja) löytyy otsikkojen 'Tilastoja pitkä- ja lyhytkarvaisista collieista' alta. Tilastot pyritään päivittämään vuosien 2009 ja 2010 tiedoilla mahdollisimman pian.
 
Kiitokset Taira Nurmelle ja Riitta Lindströmille avusta luonnetestitietojen kokoamisessa ja ylläpitämisessä; Riitalle erityiskiitos suuresta työstä tietokantarakenteen toteuttamisessa!