Tilastoja pitkä- ja lyhytkarvaisten collieiden
luonnetestikäynneistä ja -tuloksista vuosilta 1980-2008

 
Luonnetestikäynnit ja hylkäysprosentti
 
Pitkäkarvaiset colliet Lyhytkarvaiset colliet
   
Vuosi Testattuja Hylättyjä Hyl-%
1979 6 3 50 %
1980 13 8 62 %
1981 4 1 25 %
1982 3 2 67 %
1983 13 6 46 %
1984 15 8 53 %
1985 15 11 73 %
1986 7 4 57 %
1987 19 10 53 %
1988 11 6 55 %
1989 23 6 26 %
1990 41 16 39 %
1991 28 10 36 %
1992 65 24 37 %
1993 87 27 31 %
1994 109 45 41 %
1995 60 10 17 %
1996 48 11 23 %
1997 51 12 24 %
1998 80 20 25 %
1999 96 28 29 %
2000 89 24 27 %
2001 77 18 23 %
2002 103 19 18 %
2003 77 22 29 %
2004 115 34 30 %
2005 115 34 30 %
2006 110 33 30 %
2007 139 52 37 %
2008 109 33 30 %
Yhteensä 1728 537 31 %

 

Vuosi Testattuja Hylättyjä Hyl-%
1979      
1980      
1981      
1982      
1983      
1984      
1985 2 0 0 %
1986 4 3 75 %
1987 3 2 67 %
1988 1 1 100 %
1989 2 1 50 %
1990 2 0 0 %
1991 5 3 60 %
1992 17 1 6 %
1993 27 5 19 %
1994 23 6 26 %
1995 8 3 38 %
1996 14 3 21 %
1997 17 5 29 %
1998 29 3 10 %
1999 40 5 13 %
2000 46 7 15 %
2001 34 3 9 %
2002 47 4 9 %
2003 35 11 31 %
2004 57 8 14 %
2005 57 9 16 %
2006 59 9 15 %
2007 57 17 30 %
2008 58 12 21 %
Yhteensä 644 121 19 %

 

 
 
 
 
Luonnetestiaktiivisuus
 
 
Vuosi Pitkäkarvainen Lyhytkarvainen
  Lt-käynnit Rekisteröinnit % Lt-käynnit Rekisteröinnit %
1988 11 978 1 % 1 49 2 %
1989 23 1175 2 % 2 67 3 %
1990 41 1403 3 % 2 112 2 %
1991 28 1559 2 % 5 101 5 %
1992 65 1502 4 % 17 94 18 %
1993 87 1728 5 % 27 135 20 %
1994 109 1344 8 % 23 161 14 %
1995 60 1282 5 % 8 150 5 %
1996 48 1005 5 % 14 74 19 %
1997 51 786 6 % 17 128 13 %
1998 80 768 10 % 29 122 24 %
1999 96 706 14 % 40 114 35 %
2000 89 634 14 % 46 162 28 %
2001 77 606 13 % 34 114 30 %
2002 103 601 17 % 47 158 30 %
2003 77 655 12 % 35 204 17 %
2004 114 760 15 % 57 161 35 %
2005 115 753 15 % 57 200 29 %
2006 110 709 16 % 59 176 34 %
2007 140 722 19 % 57 256 22 %
2008 109 694 16 % 58 208 28 %
Keskimäärin     13 %     26 %

 

 
 
Negatiivisten arvosanojen osuus annetuista arvosanoista:
 
 
Toiminta- Terävyys Puolustus- Taistelu- Hermo- Tempera- Kovuus Luokse- Laukaus- Kpl  
kyky   halu tahto rakenne mentti   päästävyys varmuus **) testattuja  
Pk-collie % 48 % - 21 % 56 % 11 % 7 % 31 % - 11 % 1728  
Lk-collie % 45 % - 13 % 43 % 6 % 3 % 27 % 1 % 4 % 644  
Kaikki rodut % 28 % 1 % 13 % 26 % 8 % 10 % 23 % 1 %   8837 *)
Bordercolliet % 20 % - 14 % 15 % 5 % 3 % 16 % - 7 % 583 ***)

*) Tulokset vuosilta 1980-1998
**) Laukausmerkinnät alkaen v. 1996
***) Tulokset vuosilta 1992-2008 / Lähde: BC-Luonnetestitietokanta, Hanna Seppä 2008

 
 
 
 
Luonnekuva - pitkäkarvainen collie
 
Arvosanojen kappalemääräinen jakauma vuosina 1996 -2008 testatuilla koirilla:
 
Arvo- Toiminta- Terävyys Puolustus- Taistelu- Hermo- Tempera- Kovuus Luokse-
sana kyky   halu tahto rakenne mentti   päästävyys
+3 0 224 395 38 0 371 52 829
+2 33 12 25 474 38 709 0 352
+1 561 950 527 0 1039 80 830 2
-1 523 0 238 536 101 16 0 3
-2 69 0 0 125 8 10 289 0
-3 0 0 1 13 0 0 15 0

 

Arvosanojen prosenttimääräinen jakauma vuosina 1996 -2008 testatuilla koirilla:
 
Arvo- Toiminta- Terävyys Puolustus- Taistelu- Hermo- Tempera- Kovuus Luokse-
sana kyky   halu tahto rakenne mentti   päästävyys
+3 - 18,9 % 33,3 % 3,2 % - 31,3 % 4,4 % 69,9 %
+2 2,8 % 1,0 % 2,1 % 40,0 % 3,2 % 59,8 % - 29,7 %
+1 47,3 % 80,1 % 44,4 % - 87,6 % 6,7 % 70,0 % -
-1 44,1 % - 20,1 % 45,2 % 8,5 % 1,3 % - -
-2 5,8 % - - 10,5 % 0,7 % 0,8 % 24,4 % -
-3 0,0 % - - 1,1 % - - 1,3 % -

 

 
Luonnekuvan valossa tyypillinen pk-collie (Huomaa, että "tyypillisen" collien määritelmä perustuu vain arvosanojen kappalemääräiseen jakaumaan, ei SCY:n jalostuksen tavoiteohjelmaan. Collieiden "ideaaliarvosanat" löytyvät SCY:n web-sivustolta www.collieyhdistys.fi ):
 
 
Toimintakyky +1 Kohtuullinen
Terävyys +1 Pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu +1 Pieni
Taistelutahto -1 Pieni
Hermorakenne +1 Hieman rauhaton
Temperamentti +2 Kohtuullisen vilkas
Kovuus +1 Hieman pehmeä
Luoksepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
     
Pisteet +125 p.  
 
 
Luonnekuva - lyhytkarvainen collie
 
Arvosanojen kappalemääräinen jakauma vuosina 1996 -2008 testatuilla koirilla:
 
Arvo- Toiminta- Terävyys Puolustus- Taistelu- Hermo- Tempera- Kovuus Luokse-
sana kyky   halu tahto rakenne mentti   päästävyys
+3 0 118 228 42 0 206 43 379
+2 28 10 25 272 20 277 0 161
+1 272 417 219 1 497 51 373 1
-1 228 0 73 193 23 8 0 4
-2 17 0 0 33 5 3 127 0
-3 0 0 0 4 0 0 2 0
 
 
Arvosanojen prosenttimääräinen jakauma vuosina 1996 -2008 testatuilla koirilla:
 
Arvo- Toiminta- Terävyys Puolustus- Taistelu- Hermo- Tempera- Kovuus Luokse-
sana kyky   halu tahto rakenne mentti   päästävyys
+3 - 22 % 42 % 8 % - 38 % 8 % 70 %
+2 5 % 2 % 5 % 50 % 4 % 51 % - 30 %
+1 50 % 77 % 40 % - 91 % 9 % 68 % -
-1 42 % - 13 % 35 % 4 % 1 % - 1 %
-2 3 % - - 6 % 1 % 1 % 23 % -
-3 - - - 1 % - - - -

 

 
Luonnekuvan valossa tyypillinen lk-collie (Huomaa, että "tyypillisen" collien määritelmä perustuu vain arvosanojen kappalemääräiseen jakaumaan, ei SCY:n jalostuksen tavoiteohjelmaan. Collieiden "ideaaliarvosanat" löytyvät SCY:n web-sivustolta www.collieyhdistys.fi ):
 
 
Toimintakyky +1 Kohtuullinen
Terävyys +1 Pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu +3 Kohtuullinen, hillitty
Taistelutahto +2 Kohtuullinen
Hermorakenne +1 Hieman rauhaton
Temperamentti +2 Kohtuullisen vilkas
Kovuus +1 Hieman pehmeä
Luoksepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
     
Pisteet +157 p.  
 
 
Laukauspelottomuus
 
Vuosina 1996 - 2008 testatut koirat
 
  Laukaus- Laukaus- Paukku- Laukaus- Koe
  varma kokematon ärtyisä altis tai -arka keskeytetty
Pitkäkarvainen collie 44,7 % 36,8 % 1,2 % 15,4 % 1,9 %
Lyhytkarvainen collie 56,7 % 35,6 % 1,8 % 4,9 % 0,9 %

 

 
Loppupisteet keskimäärin
(Keskeyttäneet poistettu laskennasta)
 
  1980 - 2008 1996 - 2008
Pitkäkarvainen collie 103,0 109,1
Lyhytkarvainen collie 117,4 121,5

 

 
Loppupisteet keskimäärin vuosittain
(Keskeyttäneet poistettu laskennasta)
 
Vuosi Pitkäkarvainen Lyhytkarvainen Bordercollie
1980 63    
1981 97    
1982 54    
1983 89    
1984 72    
1985 54 150  
1986 39 -49  
1987 74 65  
1988 54 -44  
1989 101 37  
1990 98 108 130
1991 100 55 0
1992 88 117 111
1993 90 104 133
1994 85 98 123
1995 116 115 145
1996 123 126 162
1997 115 116 171
1998 117 128 165
1999 110 126 170
2000 107 125 154
2001 121 126 156
2002 110 127 155
2003 116 112 147
2004 111 123 160
2005 110 114 158
2006 103 126 151
2007 91 114 133
2008 108 118 142
Keskimäärin 103 117 150

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Loppupisteiden hajaantuminen
 
Vuosina 1996 - 2008 testatut koirat
 
  Alle +75 p. +75 - +99 p. +100 - +149 p. +150 - +199 p. Yli +200 p. Keskeytetty
Pitkäkarvainen 20 % 20 % 36 % 21 % 2 % 2 %
Lyhytkarvainen 15 % 17 % 34 % 30 % 3 % 1 %
 
 
 
Osa-alueiden skaalattujen arvosanojen kehittyminen vuosittain
Keskeyttäneiden arvosanat poistettu laskennasta
 
Luonnetestin osa-alueiden arvosanat on skaalattu asteikolle 1-6 ominaisuuden voimakkuuden mukaan (1 = ominaisuuden heikoin taso, 6 = voimakkain taso):
 
Pitkäkarvaiset
 
  Toiminta- kyky Terä- vyys Puolustus- halu Taistelu- halu Hermo- rakenne Tempera- mentti Kovuus Luokse- päästävyys  
1980-1984 3,19 2,00 2,35 3,15 3,81 3,92 2,42 5,27  
1985-1989 3,41 1,58 2,32 3,22 3,77 4,11 2,47 5,26  *) 2 keskeyttänyt
1990-1994 3,52 1,50 2,10 3,40 3,84 4,16 2,57 5,39  *) 4 keskeyttänyt
1995-1999 3,59 1,34 2,19 3,41 3,97 4,35 2,71 5,72  *) 2 keskeyttänyt
2000-2004 3,51 1,43 2,17 3,37 3,94 4,41 2,78 5,68  *) 6 keskeyttänyt
2005-2008 3,37 1,46 2,20 3,27 3,90 4,47 2,79 5,67  *) 16 keskeyttänyt

 

 
 
Lyhytkarvaiset:
 
  Toiminta- kyky Terä- vyys Puolustus- halu Taistelu- halu Hermo- rakenne Tempera- mentti Kovuus Luokse- päästävyys  
1990-1994 3,47 1,56 2,47 3,47 3,94 4,50 2,60 5,29 *) 2 keskeyttänyt
1995-1999 3,58 1,64 2,44 3,65 4,01 4,64 2,80 5,64 *) 1 keskeyttänyt
2000-2004 3,61 1,47 2,29 3,53 3,99 4,45 2,86 5,66 *) -  keskeyttänyt
2005-2008 3,52 1,49 2,43 3,61 3,93 4,59 2,82 5,67 *) 4 keskeyttänyt